Overview for 'subsidie'

Zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW)

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is inmiddels geopend voor aanvragen. De PIW subsidie is bedoeld voor sloop en/of samenvoegen van bestaande woningen. Het levert een belangrijke bijdrage aan het vernieuwen van onze woningvoorraad en zorgt vaak voor een kwaliteitsimpuls in het straatbeeld.