Overview for 'gemeentehulst'

Zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW)

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is inmiddels geopend voor aanvragen. De PIW subsidie is bedoeld voor sloop en/of samenvoegen van bestaande woningen. Het levert een belangrijke bijdrage aan het vernieuwen van onze woningvoorraad en zorgt vaak voor een kwaliteitsimpuls in het straatbeeld.

Bevolkingsopbouw Gemeente Hulst

Bevolkingsopbouw Gemeente Hulst.

Rond de jaarwisseling zijn - zoals gebruikelijk - de voorlopige bevolkingscijfers op een rijtje gezet. Ondertussen zijn de laatste zaken verwerkt en zijn de definitieve bevolkingsgegevens voor handen.

Gladheidsbestrijding

De gladheidsbestrijding wordt ook dit winterseizoen op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. Dit houdt in dat er wordt gewerkt met een zogenaamde A-route en B-route.

Bij gladheid wordt eerst de A-route gereden. Doordat ook de wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom gelijktijdig door de andere overheden worden behandeld, ontstaat er vrij snel een sluitend netwerk van begaanbare wegen.

Gemeenteplattegrond vernieuwd.

De gemeenteplattegrond van de gemeente Hulst is vernieuwd. De afgelopen jaren werden diverse nieuwe wegen aangelegd, werden wegen verlegd en rotondes gerealiseerd. Al deze wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe editie van de plattegrond van de gemeente Hulst.

De nieuwe plattegrond is gratis verkrijgbaar in de gemeentewinkel te Hulst, in de diverse dorps- en gemeenschapshuizen en in de bibliotheek te Hulst. Ook kan een vernieuwde plattegrond worden opgevraagd via communicatie@gemeentehulst.nl – deze wordt dan toegestuurd.

Archiefkelder in aanbouw

Archiefkelder in oktober 2014 gereed.

Naast het stadhuis wordt momenteel volop gewerkt aan de bouw van een nieuwe archiefruimte. Deze wordt gebouwd omdat de archiefstukken vooralsnog bewaard werden op wel zes verschillende locaties. En geen van deze locaties voldoen aan de huidige eisen van het Ministerie voor het opslaan van archiefstukken.

Deze nieuwe archiefkelder wordt gerealiseerd naast het stadhuis onder de parkeervakken en de weg in Baudeloo.