Zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW)

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is inmiddels geopend voor aanvragen. De PIW subsidie is bedoeld voor sloop en/of samenvoegen van bestaande woningen. Het levert een belangrijke bijdrage aan het vernieuwen van onze woningvoorraad en zorgt vaak voor een kwaliteitsimpuls in het straatbeeld. Omdat we ons als gemeente Hulst in de toekomst steeds meer zullen moeten richten op het vernieuwen van de bestaande woningvoorraad, in plaats van het bouwen van woningen ‘in de wei’, brengen we deze subsidie graag onder uw aandacht.

Met een financiële bijdrage vanuit de PIW zijn de afgelopen jaren in Zeeland 107 slecht verkoopbare particuliere woningen gesloopt of samengevoegd. Ook zijn er honderden sociale huurwoningen gesloopt en minder teruggebouwd. Wie in aanmerking wil komen voor subsidie, kan tot en met 3 september 2017 een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Er is een voorwaarde veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Zo moet de woning vóór 1975 gebouwd zijn, eerst was dit 1970. Voor duurzaamheid kunnen extra punten worden gescoord.

Inloopspreekuur

Samen met de provincie Zeeland organiseert de gemeente Hulst een inloopspreekuur over deze subsidie. Geïnteresseerden kunnen dan bespreken of hun plannen en ideeën aansluiten bij onze doelstellingen en of subsidieverlening mogelijk is. Ook helpen we bij eventuele onduidelijkheden in het digitale aanvraagformulier. Er zal ook een energieadviseur aanwezig zijn, die allerlei tips kan geven over energiebesparende maatregelen en hoe je hiervoor subsidie of een lening kunt aanvragen.

Het spreekuur is op 5 juli in het gemeentehuis van Hulst van 18.00 tot 20.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie over de subsidieregeling kijkt u op www.zeeland.nl/piw. Op deze website vindt u ook het digitale aanvraagformulier. Indien u een vraag hebt, kunt u contact opnemen via piw@zeeland.nl.