Roerende zaken, wat hoort er allemaal bij de koop?

Bij de verkoop van een woning wordt onderscheid gemaakt tussen de onroerende zaak en de roerende zaken. Spreek je verder niets af, dan koop je alleen de onroerende zaak. In de model koopovereenkomst wordt dit omschreven als ‘het eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden’ (bijvoorbeeld een carport of schuur). In geval van erfpacht betreft de koop ‘het recht van erfpacht op het perceel grond met de woning en verdere aanhorigheden’. Het gaat dus om de grond en het huis.


Roerende zaken zijn spullen zoals een bank, kast of spiegel. Roerende zaken vallen niet onder de koop. Het is echter niet altijd duidelijk of iets roerend is of onderdeel is of is geworden van de onroerende zaak. Neem nu een kast. Een losse kledingkast zal over het algemeen door iedereen als roerend bestempeld worden. Maar wat als er sprake is van een losse maar speciaal op maat gemaakte kast in een nis? En de spiegel die zo mooi bij het wastafelmeubel past?

Daar zit een moeilijk punt. Wat nu een roerende zaak is en wat nu onderdeel is van de onroerende zaak heeft al vele discussies opgeleverd. Het juridische onderscheid hiertussen is zelfs voor juristen vaak lastig.

Om onduidelijkheid achteraf te voorkomen is het van belang om afspraken te maken door middel van een zogenoemde lijst van zaken. Hierin wordt aangegeven welke zaken in de woning achterblijven, welke met verkopers meegaan en soms welke zaken overgenomen kunnen worden. Zo kunnen kopers en verkopers samen precies afspreken wat er allemaal bij de koop inbegrepen is.