Hoe staat het met de woningmarkt in Zeeland?

De NVM-afdelingsvoorzitters zijn als geen ander op de hoogte van de situatie op de woningmarkt in hun regio. Hoog tijd dus om hen hierover aan het woord te laten. Dit keer gaan we in gesprek met voorzitter Mark Faasse van de afdeling Zeeland. “Er zijn hier in principe voldoende woningen beschikbaar, maar deze zijn niet altijd aangepast aan de vraag.”

"Doordat in de kustgemeentes woningen worden gekocht door mensen van buitenaf, als tweede huis, blijft de vastgoedwaarde op peil."

In de crisistijd behoorde Zeeuws-Vlaanderen samen met Groningen en Amsterdam tot de plekken waar de woningmarkt het beste was, vertelt Mark Faasse, NVM-afdelingsvoorzitter. “Opmerkelijk, want het gaat hier om een voormalig krimpgebied. Die aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen hing samen met het gegeven dat in die tijd veel Belgen besloten naar Nederland te verhuizen. Terwijl in België de woningprijzen in twee jaar tijd met 12-15% stegen, zakten die in Nederland. Op dat moment werd het voor veel Belgen interessant om in Nederland een woning te kopen. Terwijl de woningmarkt in Zeeuws-Vlaanderen op dat moment – we spreken over 2013 – floreerde, was de situatie elders in Zeeland slecht. Die situatie is nu weer enigszins gelijkgetrokken. Ook in de rest van Zeeland, boven de Westerschelde, is deze weer op gang gekomen.”

Krimp: Ook in Zeeland zie je een trek naar de stad. Dan gaat het om steden als Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen. Daarbij is Middelburg op het moment het meest in trek, aldus Faasse. “Het is een mooie stad, met veel voorzieningen en een university college. Goes is een goede tweede. Als echte streekcentra trekken hier dan ook veel mensen naartoe.” Dit gaat ten koste van het platteland. Daar is dan ook sprake van krimp. “Anderzijds worden in de kustgemeentes woningen gekocht door mensen van buitenaf, als tweede huis. Dat zorgt ervoor dat de vastgoedwaarde op peil blijft”, aldus Faasse. Feit blijft echter dat de lokale vraag eigenlijk niet sterk genoeg is. “Er zijn in principe voldoende woningen beschikbaar, maar deze zijn niet altijd aangepast aan de vraag. Zo heb je in Zeeland relatief weinig kleine woningen voor alleenstaanden en voor ouderen, terwijl hier wel steeds meer vraag naar komt. Die woningen zouden bijgebouwd moeten worden.” Daar loert echter meteen een probleem, vertelt Faasse. “Woningprojecten moeten klein zijn, omdat anders te veel van tevoren verkocht moet worden, wil het project kunnen starten. Omdat overheadkosten echter hetzelfde zijn als bij grotere woningen, is het prijsverschil vaak klein, waardoor het lastig is om deze woningen te verkopen.”

Starters en senioren: Voor starters zijn voldoende mogelijkheden in Zeeland. “Zij zijn vaak afhankelijk van koop, omdat zij voor een sociale huurwoning niet in aanmerking komen en vrijesectorhuurwoningen schaars zijn in Zeeland. Hoewel niet iedere starter in staat zal zijn een woning te kopen in een stadje, zijn in de dorpen voldoende woningen onder een ton te koop.” Kijken we naar senioren, dan zijn voor deze doelgroep te weinig woningen beschikbaar. “In Zeeland zijn naar verhouding veel vrijstaande woningen. Deze zijn voor senioren niet echt geschikt, vanwege de aanwezigheid van meerdere verdiepingen en onderhoud van een tuin. Als gevolg hiervan zitten veel senioren gevangen in hun huis.” Toch ziet Faasse de toekomst van de woningmarkt in Zeeland gematigd positief tegemoet. “Met name op het gebied van de verkoop van woningen als tweede huis, of om te verhuren. De woningmarkt zal ook hier verder aantrekken.”