Grondprijzen 2018 Gemeente Hulst

De raad van de gemeente Hulst;
BESLUIT:

de grondprijzen voor 2018 voor onderstaande exploitatieplannen als volgt vast te stellen:

Hoek en Bosch:
€ 51,- per m² (excl. BTW)
Zoutedijk II:
€ 130,- per m² (excl. BTW) voor de eerste 27 meter vanaf de voorste perceelgrens en € 50,- per m² (excl. BTW) voor de daarachter gelegen grond
Junora Nieuw Namen:
€ 140,- per m2 (excl. BTW) bij verkoop van losse kavels en minimaal € 130,- per m² (excl. BTW) bij directe verkoop in zijn geheel (zonder enig voorbehoud)
Clinge-west:
€ 140,- per m2 (excl. BTW)

de prijzen voor verkoop overige gronden ongewijzigd vast te stellen voor:
Snippergroen (kleine stroken grond grenzend aan de woning van maximaal 200 m²):
• ingeval geen bebouwing mogelijk is € 50,- per m²;
• ingeval wel bebouwing mogelijk is bouwgrondprijzen die in de betreffende kern van toepassing zijn;
• waarbij de minimale verkoopprijs € 500,- bedraagt.
Restgronden:
• bij kavels met een geschatte waarde boven € 50.000,- op basis van waarde via onafhankelijke taxatie;
• bij kavels met een geschatte waarde onder € 50.000,- op basis van waarde via objectieve onderbouwing en indien niet mogelijk op basis van onafhankelijke taxatie;
• waarbij de minimale verkoopprijs € 500,- bedraagt.


De prijs voor verhuur van grond per jaar vast te stellen op:
6% van de waarde van de grond met een minimum van € 50,- per jaar;
€ 0,25 per m2 per jaar voor volkstuinen met een minimum van € 50,- per jaar.
Dit besluit werd in de raadsvergadering van 14 december 2017 aangenomen.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,
De Griffier
De Raadsvoorzitter