Blog

Mondeling akkoord en nieuw bod van andere gegadigde, wat is de rol van de makelaar daarbij?

In een vorige blog is ingegaan op het schriftelijkheidsvereiste en op de vraag wanneer koper en verkoper nu daadwerkelijk een koopovereenkomst hebben gesloten. Uit deze blog kwam naar voren dat het, na een bereikte mondelinge overeenstemming, kan gebeuren dat koper afhaakt of dat verkoper ingaat op een nieuw voorstel van een andere potentiële koper.

Zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW)

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is inmiddels geopend voor aanvragen. De PIW subsidie is bedoeld voor sloop en/of samenvoegen van bestaande woningen. Het levert een belangrijke bijdrage aan het vernieuwen van onze woningvoorraad en zorgt vaak voor een kwaliteitsimpuls in het straatbeeld.