Blog

2015 Q4 WOX kwartaalbericht: 20 jaar woningprijzen en betaalbaarheid

Calcasa blikt terug op 20 jaar WOX woningprijsontwikkeling nu de woningmarkt herstelt in grote delen van het land. De WOX woningprijsindex is afgezet tegen de ontwikkeling van het gemiddeld inkomen, de hypotheekrente en de betaalbaarheid van een gemiddelde Nederlandse koopwoning. Een gemiddelde koopwoning is in 20 jaar tijd 144% in waarde gestegen.

Vervalste inkomensverklaring leidt tot ontruiming huurder.

Op 12 februari 2016 heeft de Rechtbank Oost-Brabant een ontruiming in kort geding toegewezen in een zaak
waarbij de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst een vervalste inkomensverklaring van de
Belastingdienst en een eigen vervalste inkomensverklaring aan Woonbedrijf als verhurende corporatie heeft
verstrekt.