Blog

Werken 's-Gravenstraat Clinge

Stand van zaken van de rioolwerken.

De rioleringswerkzaamheden in het gedeelte van de ’s-Gravenstraat, gelegen tussen de Grensstraat en de grens zijn afgerond. Eveneens zijn de werkzaamheden aan de trottoirs in deze straat afgerond.  Momenteel wordt er in de ’s-Gravenstraat gewerkt aan de bestrating van de rijbaan.

Op woensdag 10 december 2014 moeten nog wel een aantal afrondende werkzaamheden plaatsvinden aan de riolering op de kruising ’s-Gravenstraat / Polenstraat / Bisschoppendreef.

Afvalinzameling verandert - inzamelschema

In 2015 verandert voor veel adressen in de gemeente Hulst de dag van inzameling.


Met ingang van 5 januari 2015 verandert voor circa de helft van de adressen in de gemeente Hulst de dag waarop het afval wordt ingezameld. Daarnaast verandert er ook wat voor het soort afval dat wordt ingezameld. Het restafval (grijs) en GFT-afval (groen) wordt beurtelings ingezameld.