Blog

Infoavond bestemmingsplan Perkpolder

Op 5 juni 2014 is er een informatieavond over de herziening bestemmingsplan Perkpolder.

Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Perkpolder in 2008, zijn de verschillende partijen verder gegaan met de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling. Bij de verdere uitwerking van de plannen is gebleken dat het huidige bestemmingsplan Perkpolder niet alle gewenste ontwikkelingen toelaat.

Jaarrekening 2013 gemeente Hulst

Positieve afsluiting financieel jaar 2013

Wethouder Adri Totté (Financiën) maakt namens de gemeente Hulst bekend dat het jaar 2013 financieel is afgesloten met een overschot van bijna 296.000 euro. Eenmalige meevallers, zoals een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds, lagere salarislasten en kapitaallasten, hebben dit voordeel grotendeels gecreëerd.

Verkeersmaatregelen ivm Vestrock

Eerste weekend van juni is Hulst in de ban van Vestrock.

Op vrijdag 6 juni 2014 vindt op de landtong tussen de Binnenvest en de Buitenvest te Hulst VestRock Junior plaats. De daarop volgende twee dagen – zaterdag 7 juni en zondag 8 juni 2014 – is het de beurt aan VestRock. In verband met deze beide evenementen zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht om de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen.

Reiniging en inspectie riolering

Vanaf 12 mei 2014 wordt er weer een deel van de riolering gereinigd en geïnspecteerd.

Jaarlijks wordt een deel van de riolering in de gemeente Hulst gereinigd en geïnspecteerd. De riolering wordt gereinigd door onder hoge druk water in het riool te spuiten. Daarbij zuigt een vacuümwagen het water en los gespoten vuil op. Na de reiniging wordt de bestaande toestand van een deel van de riolering middels een mobile camera vastgelegd.

Bouwgrond te koop

Verschillende stukken bouwgrond te koop in de gemeente Hulst.

Altijd al willen wonen in een grensdorpje? Dan is Nieuw-Namen wellicht iets voor u. Hier zijn drie bouwkavels te koop aan de Tijbaertstraat en de Veerstraat. De kavels zijn 489 m2, 478 m2 en 429 m2 groot. De kavels bevinden zich op de plek van de vroegere souvenirklompenfabriek Junora. Een perceel kost 160 euro per m2 (excl. 21% BTW).