Blog

Deel gemeentelijke archieven tijdelijk niet beschikbaar

Archieven uit de jaren 1815-1970 tijdens bouwwerkzaamheden niet beschikbaar.

Bij het stadhuis te Hulst wordt momenteel extra archiefruimte gerealiseerd onder de parkeervakken aan Baudeloo naast het stadhuis. In verband met de bouw van deze nieuwe archiefbewaarplaats bij het stadhuis en de verbouwing van de bestaande archiefbewaarplaats, is een deel van de gemeentelijke archieven elders opgeslagen.