Blog

Nieuwe site Haulez Vastgoed per 01-02-2012 live!!!

[gallery]

De nieuwe site van Haulez Vastgoed is klaar!

De nieuwe site is opgebouwd uit 3 delen.

# 1 We beginnen met een kleine welkomsttekst. Niet te langdradig, want die informatie willen jullie helemaal niet hebben. Gelijk beginnen met zoeken, daar gaat het om! Vergeet natuurlijk niet om de “volg” knoppen van facebook, twitter en Linkedin te klikken…

# 2 Overzichtspagina.

Bouw speelkooi Hulst kan beginnen

HULST - De bouw van de speelkooi in de wijk Groote Kreek in Hulst kan na ruim vier jaar plannen maken definitief beginnen.


De wijkbewoner die in november zijn bezwaren door de Rechtbank in Middelburg hoorde afwijzen vecht de door de gemeente verleende vergunning niet verder aan tot bij de Raad van State.

"We zijn ontzettend blij dat het nu eindelijk zover is", zegt secretaris Otto Vosveld van de wijkraad Hulst Zuid.

Hulst zet buurtbemiddeling voort

HULST - Buurtbemiddeling heeft zichzelf afgelopen jaar bewezen in Hulst en wordt de komende drie jaar voortgezet, hebben de gemeente Hulst, de politie, Woongoed en woonstichting Hulst besloten.


Onafhankelijke vrijwilligers helpen kleine buurtconflicten op te lossen via buurtbemiddeling. Afgelopen jaar kwamen in Hulst 37 aanvragen binnen; 70 à 75 procent van de zaken is opgelost. Landelijk is dat 64 procent.

Definitieve bevolkingscijfers 2012

Bevolkingscijfer per 1 januari 2012


Zoals gebruikelijk zijn ook dit jaar na de jaarwisseling de definitieve bevolkingsgegevens op een rijtje gezet. De gemeente Hulst telde op 1 januari 2012 27.632 inwoners, waarvan 13.780 mannen en 13.852 vrouwen. In vergelijk met 1 januari 2011 is dat een daling van het aantal inwoners met 88. Op 1 januari 2011 had de gemeente 27.

Inzameling oud papier

Inzameling januari 2012.


De volgende inzamelperiode voor het oud papier & karton in de gemeente Hulst vindt plaats op de volgende dagen:

 

 

 

 

 

Maandag 23 januari:                 Kloosterzande en Walsoorden

Dinsdag 24 januari:                  Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt

Woensdag 25 januari:              Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moerschansstraat

Donderdag 26 januari:              Clinge en Kapellebrug

Vrijdag 27 januari:                    Nieuw-Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengstdijk en Kuitaart

Maandag 30 januari:                 Buitengebied met uitzondering van het buitengebied ten noorden van de N290 en ten westen van de N689

Dinsdag 31 januari:                   Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noorden van N290 en ten westen van N689

Woensdag 1 februari:              Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoetevaart en Absdale

Donderdag 2 februari:              Sint Jansteen

Vrijdag 3 februari:                    Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, Koekoeksbloem, Zeildijk,

Zandstraat, Blaauwe Hofke

Verzocht wordt de rolemmer op de betreffende dag vanaf 7.

Zoutziederij Hulst is bijna niet meerHULST - Slopers van Smet uit Kieldrecht denken nog zo'n twee weken nodig te hebben voordat de tastbare herinnering aan de voormalige Zoutziederij in Hulst is uitgewist.


Het slopen gaat niet met grof geweld. Met een kraan breken ze voorzichtig de opstallen van wat later de machinefabriek was, af. "De bakstenen worden in een ander project hergebruikt, die moeten we dus allemaal met de hand afbikken", zegt een van de slopers.

Hulst moet toegankelijk zijn voor iedereen

HULST - Hulst moet toegankelijk zijn voor iedereen, is het streven van het gemeentebestuur.


Om er voor te waken dat in de toekomst bouw- en renovatieplannen en wegwerkzaamheden geen nieuwe obstakels opwerpen zijn twee toegankelijksheidfunctionarissen aangewezen. Die gaan plannen op hun toegankelijkheid toetsen. Verder worden dit voorjaar verschillende bestaande knelpunten aangepakt.

Structuurvisie Gemeente Hulst

De structuurvisie voor de gemeente Hulst voor de periode 2012-2025.


Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8 lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp van de structuurvisie Hulst ter inzage ligt.

Het ontwerp ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2012 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Reinigen rioolkolken

In januari worden de rioolkolken gereinigd.

In de maand januari worden alle rioolkolken in de gemeente Hulst weer gereinigd. Rioolkolken bevinden zich in de goot van de weg. Langs deze kolken stroomt het regenwater en dergelijke het riool in. Naast water komen ook vaak andere zaken, zoals zand, bladeren, etc. in de kolken terecht. Om een goede doorstroming naar het ontvangende riool te garanderen, worden deze kolken 2 keer per jaar schoongemaakt.

Bourgondisch, Vlaams, lieflijk, ruig

HULST - Het belangrijkste element in het 'DNA' van Zeeuws-Vlaanderen is dat het écht anders is. De ligging nabij België speelt daarbij een grote rol.


Het is geen verrassende conclusie, maar dat is ook niet wat de opstellers van de gisteren gepresenteerde uitgave over de identiteit van Zeeuws-Vlaanderen beoogden.

Net als bij de mens is een DNA immers niet hoe hij er graag uit zou willen zien, maar toont het wie hij werkelijk is.