Blog

Weekmarkt verplaatst

In verband met voorjaarskermis wordt de weekmarkt verplaatst.
Van 2 t/m 6 juni 2011 is het voorjaarskermis in Hulst. Het marktplein staat dan vol kermisattracties. Om die reden vindt de maandagmarkt van 6 juni 2011 niet plaats op de Grote Markt, maar op het ’s-Gravenhofplein te Hulst.

In verband met Hemelvaartsdag komt de donderdagmarkt op 2 juni 2011 te vervallen.

Ruimere mogelijkheden Hulst voor ambulante handel

HULST - Ambulate handelaren krijgen in de gemeente Hulst ruimere mogelijkheden om hun koopwaar aan de man te brengen.


Dat blijkt uit de concept-Nota standplaatsenbeleid.

Tot nu toe is voor iedere woonkern maar één standplaats per branche toegestaan, bijvoorbeeld een frietkraam. De gemeente wil daarmee teveel concurrentie met de gevestigde detailhandel voorkomen, maar deze economische inmenging door de overheid mag niet meer.

Snel duidelijkheid plan Houtmarkt HulstHULST - Burgemeester en wethouders van Hulst willen projectontwikkelaar Karel Rietbergen nu snel duidelijkheid geven over de haalbaarheid van zijn plan voor de realisering van een vermaakcentrum op de locatie van de voormalige bioscoop De koning van Engeland aan de Houtmarkt.Dat zei wethouder Adri Totté donderdag tijdens de vergadering van de commissie Middelen.

Schapen op de stadswallen

'Levende grasmaaiers' op de stadswallen van Hulst.
Vanaf donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) tot en met zaterdag 4 juni 2011 lopen er weer schapen op de Hulster stadswallen. De schapen fungeren als levende grasmaaiers. Bovendien leveren zij een bijdrage aan de natuurlijke verspreiding van zaden.

De kudde van 300 schapen bestaat uit Drentse heideschapen, Vlaamse kuddeschapen en een kruising van deze twee rassen.

Inwoners vinden Graauw een leuk dorp om te wonen

GRAAUW - Hoewel er weinig voorzieningen zijn vinden inwoners van alle leeftijden Graauw een leuk dorp om in te wonen.


Dat blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het Droomtraject Graauw. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool hebben daarvoor 24 inwoners geïnterviewd.

De meeste ondervraagden vinden dat er goede verbindingsroutes zijn naar omliggende plaatsen, 40 procent maakt geregeld een praatje met de buren en vooral de jeugd vindt dat er meer activiteiten moeten worden georganiseerd.

Hulst zet in op verblijfstoerisme

HULST - De gemeente Hulst gaat de komende jaren het verblijfstoerisme bevorderen.


Dat is een van de speerpunten van het toeristisch beleidsplan 2011-2014.

Op dit moment staat Hulst vooral bekend om zijn dagtoerisme. Verblijfstoerisme blijft hierbij sterk achter en dat is een gemiste kans, concludeert het college in de beleidsnota. De gemeente wil actief hotelketens benaderen om ze te interesseren zich in Hulst te vestigen.

Oude brug Hulst straks ook zichtbaar

HULST - De gemeente Hulst heeft besloten de eeuwenoude brug, die bij graafwerkzaamheden voor project De Nieuwe Bierkaai eind maart aan de oppervlakte is gekomen, te bewaren voor het nageslacht.


Een pijler van de brug, te dateren rond het jaar 1500, wordt geïntegreerd in de haven die wordt gegraven in de binnenstad.

De Oudheidkundige Kring en de Stichting Bescherming Stadsgezicht Hulst hadden er bij de gemeente op aangedrongen de oude brug te behouden.

Kom kinderkunst kijken op basisschool De Nobelhorst in Hulst

HULST - In het Nobelmeer ligt een haven, waarin bootjes van klei drijven.


Maxim uit groep 1/2 A van basisschool De Nobelhorst uit Hulst maakte een speedboat, zijn klasgenootje Kirsten een zeilboot, met een zeil van papier.

De leerlingen van de onderbouw maakten de kleikunst in het kader van het Weekend van de Amateur Kunst in Hulst. Deze, en nog véél meer kleikunstwerkjes van leerlingen van de onderbouw, zijn ook donderdag nog te zien in de gymzaal van de school, van 15.

Snel en makkelijk: via e-mail gemeentelijke bekendmakingen uit uw buurt

Het is mogelijk om via de e-mail de meest recente en lokale en regionale bekendmakingen per e-mail te ontvangen.


Wilt u ook weten wat Hulst over uw eigen buurt besluit? Zoals over welke bouw- en kapvergunningen zij afgeeft? Vanaf nu kunt u zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis E-mailservice Bekendmakingen. Meld u gratis aan en ontvang direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail.

Jaarrekening Gemeente Hulst 2010

Ondanks de zware economische tijd is ook in 2010 de gemeente Hulst in staat gebleken de jaarrekening met een positief saldo af te sluiten.De gemeente Hulst heeft van de accountant opnieuw een goedkeurende verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid gekregen. Het jaar 2010 is financieel afgesloten met een overschot van bijna 750.000 euro. Een gedeelte daarvan, ruim 426.000 euro, is door de gemeenteraad al in 2010 bestemd voor projecten die in 2011 uitgevoerd worden.

Ontmoetingscentrum voor naasten van mensen met geheugenklachten

HULST - De stichting Curamus heeft een ontmoetingscentrum voor familie en mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen opgezet.


Eenmaal per drie weken wordt in brasserie Truffino bij de Blaauwe Hoeve in Hulst een ontmoetingsavond belegd om hen een steuntje in de rug te bieden.
Centrum Het Labyrint biedt de mogelijkheid om los te komen uit het drukke dagritme en stil te staan bij de zorg.

Werkzaamheden Zandstraat Hulst

De Blaauwe Hoeve te Hulst krijgt een verkeersplateau.In overleg met de directie van Curamus is besloten om de uitrit van het terrein van De Blaauwe Hoeve ter hoogte van de Zandstraat te Hulst aan te passen. Op deze locatie wordt een verkeersplateau aangelegd.

Op dinsdag 10 mei 2011 wordt gestart met het aanleggen van dit verkeersplateau. Eerst vinden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het aanpassen van trottoirs.

Inzameling oud papier

Overzicht data in mei 2011 waarop in de gemeente Hulst oud papier wordt ingezameld.In mei  2011 wordt het oud papier & karton in de gemeente Hulst opgehaald op de volgende dagen:

Maandag 16 mei:     Kloosterzande en Walsoorden

Dinsdag 17 mei:      Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt

Woensdag 18 mei:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moerschansstraat

Donderdag 19 mei:  Clinge en Kapellebrug

Vrijdag 20 mei:       Nieuw-Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengstdijk en Kuitaart

Maandag 23 mei:     Buitengebied met uitzondering van het buitengebied ten noorden van de N290 en ten westen van de N689

Dinsdag 24 mei:      Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noorden van N290 en ten westen van N689

Woensdag 25 mei:   Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, Componistenwijk, Van de Maelstedeweg, Zoetevaart en Absdale

Donderdag 26 mei:  Sint Jansteen

Vrijdag 27 mei:       Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, Koekoeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe Hofke

Iedereen wordt verzocht zijn/haar rolemmer op de betreffende dag vanaf 7.